BIZNESSECTOR.RU
  БЛОГ СЕМІНАРЫ САЙТИ ГОСТЬОВА  
ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЇ
САЙТОБУДУВАННЯ
ВИГОТОВЛЕННЯ САЙТУ

УКРАЇНА / ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЇ

Бізнес в Інтернеті

Підприємці завжди використовували досягнення інформатики для отримання швидкої і достовірної інформації. Це пов'язано з самою його сутністю. Поступово, роль інформатики в бізнесі весь час зростала. З'явився інформаційний бізнес. І настав час, коли стало неможливим провести межу між бізнесом і інформатикою. Більше того, з'явилися технології бізнесу, в яких роль інформатики стала принципово важливою.

Інформаційний бізнес не знає кордонів. Тому в його розвитку велике значення отримали сучасні методи передачі даних і розподіленої обробки даних. Виникли інформаційний менеджмент, електронний підпис, електронна пошта, електронна торгівля, електронні гроші, електронні документи, електронний маркетинг, електронні офіси, електронні ринки. Виникло мережеве співтовариство.

Розвиток штучного інтелекту, широке використання глобальних мереж, локальних мереж і персональних комп'ютерів (ПК) призвело до застосування у підприємництві віртуальних методів. Завдяки цьому створено віртуальні інтелектуальні комутовані мережі підприємств, віртуальні банки, віртуальні магазини, віртуальні офіси.

Розвиток електроніки призвело до створення нових секторів ринку: - Продаж компьютеров; - Реалізація електронних компонентів і, в першу чергу - інтегральних схем (ІС); - Пропозиція програмного забезпечення (ПО); - Побудова інформаційних мереж; - Надання широкого спектру послуг, пов'язаних з проектуванням, ремонтом і експлуатацією обладнання; - Навчання нових спеціальностей і технологіям. Все це визначає пропоновані товари і послуги. Для формування ринку здійснюється маркетинг, з метою реклами випускаються бюлетені, класифікатори, каталоги, довідники. Створюються бази даних (БД) про пропоновані техніці, програмах та послугах.

Особливим об'єктом підприємництва є програмне забезпечення. Конкурентна боротьба тут протікає значно гостріше, оскільки зниження збільшує обсяг продажів програм. При цьому слід мати на увазі, що тут чисельність персоналу організації або підприємства не відіграє суттєвої ролі. Програми розробляються невеликими групами фахівців, а вартість розмноження програм мізерно мала. Інформаційний бізнес відіграє велику роль в економіці всіх країн, бо за обсягом виробництва інформаційна галузь знаходиться на одному з перших місць у світі. При цьому відбувається відносне зменшення ринкової частки постачальників апаратного забезпечення за рахунок збільшення частки програмного забезпечення.

В останні роки інформаційні технології пройшли шлях від автоматизації процесів до створення систем, що роблять безпосередній вплив на підприємництво. Якщо спочатку підприємства або організації використовували комп'ютери і писали прості програми, то тепер вони розробляють моделі та алгоритми складних процесів підприємництва. І крім самого виробництва необхідна ще й реклама.

Інформаційні технології в підприємництві виконують велику кількість функцій, наприклад: - Отримання інформації про ринок і його аналіз; - Оптимізація планування роботи підприємств, організацій та управління їх діяльністю; - Виконання основних ділових операцій; збір та підготовка інформації для прийняття управлінських рішень; - Контроль і координація роботи підрозділів і співробітників; - Забезпечення зв'язку з партнерами.

Електронна комерція в Internet (e-commerce) - це комерційна діяльність у сфері реклами і розповсюдження товарів і послуг за допомогою використання мережі Internet. В даний час електронна комерція швидко розвивається і, за статистикою, вже більше 100 мільйонів чоловік у всьому світі здійснили хоча б одну покупку в Internet-магазинах, а річний оборот електронної комерції перевищив передбачувані розміри.

Однією з найбільш швидко областей електронної комерції є хостинг (від англійського слова host - сервер), тобто послуги з розміщення інформації у всесвітній павутині. Хостинг включає в себе надання дискового простору для розміщення Web-сайтів на Web-сервері, надання доступу до них по каналу зв'язку з певною пропускною здатністю, а також прав адміністрування сайту.

Широке поширення в Internet отримала електронна торгівля. Найпростішим її варіантом є віртуальна «барахолка» (дошка оголошень), де продавці та покупці просто обмінюються інформацією про пропонований товар (аналог газети «З рук в руки»). Цікавою формою електронної торгівлі є Internet-аукціони. На такі аукціони виставляються самі різні товари: твори мистецтва, комп'ютерна техніка, автомобілі і так далі. Наприклад, на некторих серверах на аукціон виставляються доменні імена Internet. Це так звані біржі доменів.

Самою зручною для покупця формою електронної торгівлі є Internet-магазини.Існують вже тисячі магазинів, в яких можна купити все: комп'ютери та програми, книги та CD, продукти харчування та інше. Покупець в Internet-магазині має можливість ознайомитися з товаром (технічними характеристиками, зовнішнім виглядом товару і так далі), а також його ціною. Вибравши товар, споживач може зробити безпосередньо з Internet замовлення на його покупку, в якому вказується форма оплати, час і місце доставки і так далі. Оплата здійснюється або готівкою після доставки товару, або по кредитних картках.

Вже багато років для розрахунків через Internet стали використовуватися цифрові гроші. Покупець перераховує певну суму звичайних грошей у банк, а натомість отримує певну суму цифрових грошей, які існують тільки в електронному вигляді і зберігаються в «гаманці» (з використанням спеціальної програми) на комп'ютері покупця. При розрахунках через Internet цифрові гроші надходять до продавця, який переводить їх у банк, а натомість отримує звичайні гроші.

Ситуація з платіжною системою Webmoney в Україні.

Віртуальне підприємство можна визначити як спільнота територіально роз'єднаних співробітників, які обмінюються продуктами своєї праці і спілкуються один з одним виключно електронними засобами (при мінімальних або повністю відсутніх особистих контактах). Просторова і тимчасова роз'єднаність виробників і споживачів ставить перед компаніями ряд важливих проблем: хто, як і яким чином буде забезпечувати доставку товарів; хто і як буде забезпечувати їх просування на той чи інший ринок; якими будуть фінансові, товарні та інформаційні потоки; як буде забезпечуватися зворотній зв'язок від споживачів до виробника продукції і т. д. Відповіді на ці питання визначають спосіб побудови системи розподілу, ефективна організація якої значною мірою визначає успіх діяльності компанії на сучасному ринку.

Серйозна тенденція сьогоднішнього дня полягає в зростанні ролі інформаційних потоків, що мають найважливіше значення для вдосконалення процесів взаємодії між виробниками та споживачами продукції.

Для характеристики договірних і комунікативних зв'язків суб'єктів розподільній мережі використовується поняття каналу розподілу. Канал розподілу - це сукупність організацій або окремих осіб, які беруть на себе або допомагають передати іншому суб'єкту право власності на конкретні товар або послугу на їх шляху від виробника до споживача. Від обраного каналу залежать швидкість, час, ефективність руху і якість поставки товару від виробника до кінцевого споживача. Учасники каналу розподілу виконують кілька дуже важливих функцій. 1) Інформаційна - збір і поширення інформації, отриманої в ході маркетингових досліджень, про наявні та потенційних покупців, конкурентів, інших учасниках та інших факторах маркетингового середовища. 2) Просування - формування комунікативної політики з метою залучення покупців; 3) Ведення переговорів - досягнення згоди щодо цінових та інших питань для забезпечення передачі прав володіння або розпорядження товаром; 3) Замовлення - укладення угод з іншими учасниками каналу на предмет придбання товарів у виробника; 4) Фінансування - пошук і розподіл коштів, необхідних для покриття витрат, що виникають на різних рівнях функціонування каналу; 5) Прийняття ризику - прийняття на себе відповідальності за функціонування каналу; 6) Володіння товаром - послідовне зберігання і переміщення самих продуктів, починаючи від складу виробника і закінчуючи приміщеннями кінцевих споживачів; 6) Оплата - переказ грошей покупця за рахунками продавця через банки та інші фінансові установи; 7) Маркування - передача права власності від однієї фізичної або юридичної особи до іншого.

Оскільки перелічені функції можуть бути виконані як фірмою-виробником, так і посередницькою організацією, вибір носія збутових функцій являє собою вирішення питання про відносну ефективність каналу розподілу, яка визначається відношенням ймовірного ефекту від використання того чи іншого каналу збуту до витрат на створення та експлуатацію цього каналу.

Розвиток Internet призвело до виникнення двох нових тенденцій в існуючих системах розподілу. З одного боку, сучасні інформаційні технології створили можливість для широкого кола виробників отримати доступ до кінцевих споживачів своєї продукції, що в ряді випадків дозволяє уникнути побудови багаторівневої системи розподілу і налагодити взаємодію з споживачами на рівні прямого маркетингу. З іншого - Мережа стала причиною появи великої кількості посередників, основна роль яких пов'язана з наданням інформаційних послуг для всіх учасників ринку Internet.

У цілому Internet, як новий канал розподілу, робить основний вплив на дві групи компаній. До першої належать виробники, які можуть скористатися ним як засобом доступу до кінцевих споживачів продукції. У другу входять посередники, учасники існуючих каналів, для яких Internet може представляти певну загрозу у зв'язку з можливістю відмови від їх послуг з боку виробників, а також нові види посередників, що виникли в результаті появи Internet. Підстава для розгляду Internet в якості нового повноправного каналу розповсюдження товарів і послуг дає ряд обставин.

По-перше, Internet дає можливість компаніям взаємодіяти з потенційними клієнтами з будь-яких географічних точок, незалежно від часових поясів або часу доби, тобто дозволяє отримати прямий доступ до кінцевих споживачів своєї продукції. Також за допомогою нього спрощується інформаційний обмін, що сприяє наданню максимально докладної інформації без будь-яких значних матеріальних витрат.

По-друге, завдяки можливості здійснення через Internet ряду функцій, таких як інформаційна, функція просування, ведення переговорів, замовлення й оплати, Internet часто дозволяє відмовитися від побудови багаторівневої системи розподілу і побудувати взаємодію з споживачами на рівні прямого маркетингу. Один з поширених міфів стверджує, що Internet дозволить усунути посередників. Це означає, що поступовий перехід покупців до придбання товарів, минаючи проміжні рівні каналу розподілу, з часом змусить їх зникнути з нього.

Про те, що інститут посередників перестане існувати, багато говорили ще на зорі створення Internet, однак час показав, що вони як були, так і залишилися, а роль Internet зводиться не до усунення ланцюжка розподілу, а до її модифікації. Численні виробники створюють товари, розповсюджувачі купують їх і передають через кілька рівнів каналу розподілу роздрібним торговцям, які і мають справу з кінцевим споживачем.

Додаткові послуги ланцюжка поширення полягають у транспортуванні товарів, їх зберіганні на складах, доставки споживачеві, проведення сервісного обслуговування і т. д. Таким чином, питання про існування посередників є питанням відносної ефективності каналу розподілу продукції. Причини, за якими виробникам вигідно співпрацювати з посередниками, цілком зрозумілі і не втрачають актуальності для бізнесу навіть в епоху Internet. Ті часто набагато ефективніше доставляють товари на специфічні цільові ринки. Завдяки своїм контактам, досвіду, спеціалізації і масштабами діяльності посередники звичайно пропонують споживачам більш широкий комплекс послуг, ніж це може зробити виробник.

У такій ситуації виробникові просто не вигідно відмовлятися від існуючої системи розподілу і замість того, щоб обходити традиційних посередників і налагоджувати прямий контакт з кінцевими споживачами, йому вигідніше почати спілкуватися з першою категорією. Наприклад, компанія-виробник може створити web сайт не для кінцевих споживачів, а для посередників, на якому вони могли б замовляти необхідні товари.

Інший підхід до визначення ролі і місця посередників в епоху Internet може полягати в перегляді тих цінностей, які надає система розподілу кінцевим споживачам. Так, споживча цінність в епоху Internet може створюватися завдяки додаванню інформації. Дотримуючись цієї моделі, посередник може створити сайт, на який споживачі будуть приходити в пошуках максимального обсягу інформації, можливості об'єктивного порівняння характеристик товарів з широкого кола параметрів і можливості здійснення покупки не виходячи з дому.

Цей приклад показує, що в епоху Internet зможе вижити категорія посередників, які знайшли нові шляхи збільшення споживчої вартості поширюваної продукції. Для компанії, яка вирішила організувати продаж товарів через Internet, існує ряд можливостей.

Систему електронної торгівлі можна розділити на три основні елементи: Internet-магазин з електронною вітриною і торговою системою, система оплати-покупки, система доставки товару. Для початку компанії необхідно визначитися в головному - чи буде вона реалізувати кожен блок силами своєї фірми або знайде партнерів, які нададуть відповідні послуги. Майбутнє багатьох ринків, у тому числі і місцевих, неминуче пов'язане з електронними формами представництв фірм.

Ситуація з платіжною системою Webmoney в Україні.

 
 
БІЗНЕС СЕКТОР